Opłaty za żłobek

Uchwała nr XLI/576/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr LIII/757/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg

871 KBPobierzPodgląd pliku