Uchwała Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku "Krasnal" w Kołobrzegu

142 KBPobierzPodgląd pliku