Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat Żłobka przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Korespondencja może być kierowana na adres:

Żłobek "Krasnal"

ul. Bogusława X 18

78-100 Kołobrzeg

e-mail: sekretariat@krasnalkolobrzeg.pl

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów, zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Dyrektor Żłobka udziela szczegółowych informacji, dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat czynny jest w godz. 730 - 1530

Przyjęcia interesantów przez dyrektora:

- od poniedziałku do piątku w godz. 1100 - 1230

- skargi i wnioski w czwartki w godz. 1200 - 1500