Rodzice/opiekunowie prawni dokonują

wpłat za pobyt dziecka w żłobku

do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

PKO Bank Polski S.A. o/K-g

71 1020 2821 0000 1502 0107 9763