Remont i przebudowa budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w budynku Żłobka Krasnal w Kołobrzegu.

Pełna treść ogłoszenia

165 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

212 KBPobierz

Umowa - projekt

188 KBPobierz

Opis

54 KBPobierz

Załączniki

1.2 MBPobierz

Pełna treść rozstrzygnięcia - unieważnienia

25 KBPobierz