Prowadzone rejestry

- Ewidencja akt osobowych pracowników

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr zaświadczeń

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych

- Rejestr upoważnień

- Ewidencja absolwentów

- Rejestr korespondencji

- Ewidencja zwolnień lekarskich

- Ewidencja czasu pracy

- Ewidencja urlopowa

- Ewidencja chorobowa

- Dokumentacja finansowo-księgowa

Osoby zainteresowane wglądem do dokumentów i zawartych w nich danych powinny złożyć podanie w sekretariacie żłobka.