MAJĄTEK ŻŁOBKA

Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Żłobek "Krasnal" dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu. Nieruchomość stanowi własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg. Żłobek "Krasnal" nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miasta Kołobrzeg.

Budynek

- rok budowy - 1975

- kubatura - 4978 m3

- wartość - 1 690 524,30 zł (na dzień 31.12.2020r.)

Grunty

- działka oznaczona numerem 226/3, obręb 13, położona przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu

- powierzchnia - 0,3460 ha